Dầu dưỡng dầu nền

 C12-15 Alkyl Benzoate C12-15 Alkyl Benzoate
0₫
 Capryliv/Capric Triglyceride Capryliv/Capric Triglyceride
0₫
 Ethyl hexyl palmitate Ethyl hexyl palmitate
0₫
 Hydrogenate polyisobuten Hydrogenate polyisobuten
0₫
 Isododecane Isododecane
0₫

Isododecane

Liên hệ

 Isononyl Isononanoate Isononyl Isononanoate
0₫
 Isopropyl Myristic (IPM) Isopropyl Myristic (IPM)
0₫
 Octyl dodecanol Octyl dodecanol
0₫
 Parafin Parafin
0₫

Parafin

Liên hệ

 PEG 6 Caprilic/ Capric Glyceride PEG 6 Caprilic/ Capric Glyceride
0₫
 Triisostearin Triisostearin
0₫

Triisostearin

Liên hệ