Acid Lactic

Liên hệ

Mô tả

Sản phẩm liên quan

 Acid Citric  Acid Citric
0₫

Acid Citric

Liên hệ

 Acid Glycolic  Acid Glycolic
0₫

Acid Glycolic

Liên hệ

 Acid Salicylic ( tan dầu )  Acid Salicylic ( tan dầu )
0₫
 Acid Salicylic ( tan nước )  Acid Salicylic ( tan nước )
0₫
 AHA ( dạng lỏng )  AHA ( dạng lỏng )
0₫
 TCA ( Trichloroacetic acid )  TCA ( Trichloroacetic acid )
0₫
 TEA ( Triethanolamine )  TEA ( Triethanolamine )
0₫
 Acid Lactic