DMDM Hydantoin

Liên hệ

Mô tả

DMDM Hydantoin

- DMDM Hydantoin là một chất bảo quản, chất khử trùng tan trong nước.
- Nó rất hoạt động chống lại vi khuẩn, nấm men và nấm mốc.
- Cực kỳ tiết kiệm chi phí
- Khả năng tư-ơng thích với anion, không ion và cation
- Ổn định với nhiệt độ
- Tính tan trong nước tốt

Sản phẩm liên quan

 Benzyl Alcohol  Benzyl Alcohol
0₫

Benzyl Alcohol

Liên hệ

 Biodefend DI  Biodefend DI
0₫

Biodefend DI

Liên hệ

 CMIT/MIT  CMIT/MIT
0₫

CMIT/MIT

Liên hệ

 EHGP  EHGP
0₫

EHGP

Liên hệ

 Geogard Ultra  Geogard Ultra
0₫

Geogard Ultra

Liên hệ

 Methyl parapen  Methyl parapen
0₫

Methyl parapen

Liên hệ

 Microcare PE ( PHENOXYETHANOL )  Microcare PE ( PHENOXYETHANOL )
0₫
 Microcare PM4  Microcare PM4
0₫

Microcare PM4

Liên hệ

 Potassium sorbate  Potassium sorbate
0₫
 Propyl paraben  Propyl paraben
0₫

Propyl paraben

Liên hệ

 DMDM Hydantoin