Microcare PE ( PHENOXYETHANOL )

Liên hệ

Mô tả

PHENOXYETHANOL

Phenoxyethanol là một chất bảo quản kháng khuẩn phổ rộng hữu ích để bảo vệ các sản phẩm chăm sóc cá nhân và mỹ
phẩm gốc nước, bao gồm dầu gội, dầu dưỡng tóc, kem và các sản phẩm chăm sóc em bé.
Do hiệu quả của nó chống lại nhiều loại vi khuẩn, nấm men và nấm, và trên một phạm vi pH rộng (4.0 - 8.0). Phenoxyethanol
rất thích hợp để bảo vệ khỏi nhiễm vi sinh vật trong lĩnh vực chăm sóc cá nhân. Ngoài ra, Phenoxyethanol có cả khả năng hòa
tan trong nước và dầu.

Sản phẩm liên quan

 Benzyl Alcohol  Benzyl Alcohol
0₫

Benzyl Alcohol

Liên hệ

 Biodefend DI  Biodefend DI
0₫

Biodefend DI

Liên hệ

 CMIT/MIT  CMIT/MIT
0₫

CMIT/MIT

Liên hệ

 DMDM Hydantoin  DMDM Hydantoin
0₫

DMDM Hydantoin

Liên hệ

 EHGP  EHGP
0₫

EHGP

Liên hệ

 Geogard Ultra  Geogard Ultra
0₫

Geogard Ultra

Liên hệ

 Methyl parapen  Methyl parapen
0₫

Methyl parapen

Liên hệ

 Microcare PM4  Microcare PM4
0₫

Microcare PM4

Liên hệ

 Potassium sorbate  Potassium sorbate
0₫
 Propyl paraben  Propyl paraben
0₫

Propyl paraben

Liên hệ

 Microcare PE ( PHENOXYETHANOL )