TEA ( Triethanolamine )

Liên hệ

Mô tả

TEA ( Triethanolamine )

Triethanolamine là một trong những nhóm hợp chất hữu cơ được
gọi là ethanolamine, kết hợp các tính chất của amin và rượu và có
thể trải qua các phản ứng chung cho cả hai nhóm.

Công dụng:
• Điều chỉnh pH.
• Bộ đệm.
• Nhũ hóa

Sản phẩm liên quan

 Acid Citric  Acid Citric
0₫

Acid Citric

Liên hệ

 Acid Glycolic  Acid Glycolic
0₫

Acid Glycolic

Liên hệ

 Acid Lactic  Acid Lactic
0₫

Acid Lactic

Liên hệ

 Acid Salicylic ( tan dầu )  Acid Salicylic ( tan dầu )
0₫
 Acid Salicylic ( tan nước )  Acid Salicylic ( tan nước )
0₫
 AHA ( dạng lỏng )  AHA ( dạng lỏng )
0₫
 TCA ( Trichloroacetic acid )  TCA ( Trichloroacetic acid )
0₫
 TEA ( Triethanolamine )